Despre Executarea Silita

Oricât de neobişnuit pare, atunci când sunteţi executat
silit, executorul judecătoresc poate să se transforme într-un
străin ce vă calcă pragul nepoftit. Desigur, pentru această
procedură cu iz neconstituţional există şi căi de apărare, însă
până a ajunge la acest aspect trebuie să explicăm cum este
posibil să ne trezim cu executorul în casă peste noi.
Executorul judecatoresc este un organ de executare numit
in functie de Ministrul Justitiei care aduce la indeplinire
obligatia stabilita printr-un titlu executoriu care poate fi
reprezentat de o hotarare a unei instante civile, comerciale
sau penale, contract de credit al unei institutii de credit,
inscrisuri autentice notariale, precum si orice alte hotarari
sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare,
obligatie care nu a fost adusa la indeplinire de bunavoie.
Executarea silita nu se poate face decat daca creanta este
certa, lichida si exigibila.

Partile intr-un dosar de executare silita sunt: creditorul,
reprezentat de persoana fizica sau persoana juridica, careia i
se datoreaza sume de bani sau prestatii si debitorul,
reprezentat de persoana fizica sau juridica, care datoreaza
sume de bani sau prestatii. De asemenea, Statul poate avea
intr-un dosar de executare silita atat calitatea de creditor cat
si de debitor.

Procedura executarii silite incepe in baza unei cereri de
executare silita formulata de catre creditor si depusa in
original la sediul executorului judecatoresc impotriva
debitorului, insotita de o taxa de timbru in valoare de 20 de
lei, titlul executoriu in original si alte inscrisuri necesare

dosarului de executare silita. In cazul unui creditor
reprezentat prin: avocat, cererea de executare silita trebuie
insotita de imputernicirea avocatiala; mandatar, cererea de
executare silita trebuie insotita de procura notariala. De
asemenea, cererea de executare silita, se poate inainta
executorului judecatoresc nu numai personal sau prin
reprezentant legal sau conventional, ci si prin posta, curier,
telefax, posta electronica sau prin orice alte mijloace ce
asigura transmiterea acesteia si confirmarea primirii cu
documentele justificative.

Avand in vedere cererea de executare silita formulata de
creditor, dupa analizarea acesteia, executorul judecatoresc
emite incheierea prin care dispune inregistrarea si
deschiderea dosarului de executare silita, sau dupa caz, va
refuza motivat deschiderea procedurii de executare.

Incheierea se comunica de indata creditorului, iar in
cazul in care executorul judecatoresc refuza deschiderea
procedurii de executare, creditorul are dreptul sa faca
contestatie in termen de 15 zile de la data comunicarii
incheierii, la instanta competenta de executare.

In termen de maxim 3 zile, executorul judecatoresc va
solicita sa se dispuna incuviintarea executarii de catre
instanta competenta de executare, careia ii va anexa copii
certificate ale cererii creditorului, titlului executoriu,
incheierea de admitere, taxa de timbru si alte inscrisuri
necesare, dupa caz. Instanta de executare este judecatoria in
circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc
care face executarea, cu exceptia cazurilor in care
incuviintarea executarii silite are ca obiect executarea silita a
unui bun imobil. In acest caz instanta compenta este instanta
pe raza careia de actiune se afla imobilul.

Dupa introducerea cererii executorului judecatoresc de
incuviintare a executarii silite, instanta de executare trebuie
sa solutioneze cauza in termen de maxim 7 ( sapte) zile de la
inregistrarea acesteia la registratura judecatoriei prin
incheiere data in camera de consiliu, fara citarea partilor.
Pronuntarea se poate amana cu cel mult 48 de ore, iar
motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la
pronuntare.

Dupa admiterea cererii creditorului, executorul
judecatoresc va efectua verificari, cercetari si interogari la:
Directia de Evidenta a Persoanelor pentru a afla datele
corecte ale debitorului, respectiv domiciliul si Codul Numeric
Personal, puse la dispozitie de catre creditor; interogari la
toate institutiile de credit prin care se solicita sa se comunice
daca debitorul/ debitorii figureaza in evidentele acestora cu
conturi bancare; Directiile de Impozite si Taxe Locale pentru
a afla daca debitorul figureaza in evidente cu bunuri
impozabile; Inspectoriatul Teritorial de Munca, Agentia
Nationala de Ocupare a Fortelor de Munca si Casa Nationala
de Asigurari de Sanatate, Casele de Pensii, pentru a afla daca
debitorul figureaza cu loc de munca sau cu dosar de pensie.

In momentul in care se admite si se redacteaza
incuviintarea executarii silite de catre instanta, executorul
judecatoresc va intocmi incheierea privind stabilirea
cheltuielilor de executare silita, care include si onorariul
executorului judecatoresc. Incheierea privind stabilirea
cheltuielilor va fi comunicata debitorului, in original,
impreuna cu instiintarea prin care i se aduce la cunostinta
declansarea executarii silite, somatia de plata prin care i se
da termenul de o zi pentru achitarea debitului, impreuna cu o
copie certificata a incheierii de incuviintare a executarii silite
pronuntata de instant competenta, o copie certificata a
titlului executoriu.

Executorul judecătoresc nu are dreptul să intre în imobilul
datornicului înainte de ora 6:00 şi nici după ora 20:00. De
asemenea, executorul n-are acest drept nici în zilele de
sâmbătă şi duminică ori în sărbătorile legale. De reţinut este că
orice fel de încălcare de la regulile prezentate mai sus atrage
imediat nulitatea executării silite desfăşurate.
Nu folosiţi cuvinte jignitoare, nu îmbrânciţi şi nu loviţi
persoanele ce efectuează intrarea în imobil. Aţi putea fi trimis la
Parchet dacă fapta întruneşte elementele unei infracţiuni. Calea
corectă este să apelaţi la instanţa de judecată, de unde puteţi să
solicitaţi pe viitor, dacă vă sunt încălcate drepturile,
inclusiv daune morale sau materiale.

Leave a Comment