UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

Uniunea Nationala a executorilor Judecatoresti este o organizatie profesionala
cu personalitate juridica formata din toti executorii judecatoresti din Romania numiti de
ministrul Justitiei in conditiile legii cu organizare, functionare si conducere autonome.
In conformitate cu prevederile statutului UNEJ, ziua de 10 Mai este declarata
Ziua Executorilor Judecatoresti si este ziua in care a intrat in vigoare legea de
funtionare si organizare a profesiei ca liberala si independenta.

Structura organizatorica a UNEJ este urmatoarea:
– UNIUNEA – formata din toate camerele executorilor de pe langa Curtea de Apel;
– CAMERELE – formate din totalitatea executorilor din cadrul Curtilor de Apel;
– EXECUTORII JUDECATORESTI;
– EXECUTORII JUDECATORESTI STAGIARI.

Camera Oradea are sediul in mun. Oradea, str. Tribunalului nr. 8, jud. Bihor si
este condusa de un presedinte, vicepresedinte si un colegiu director.
Pe tot parcursul executarii silite partile, atat creditorul cat si debitorul au atat
drepturi cat si obligatii, au dreptul sa asiste personal sau prin reprezentantii lor, la
efectuarea tuturor actelor de executare, sa ia la cunostinta de actele dosarului de
executare si sa obtina adeverinte si copii de pe aceste acte, certificate de executorul
judecatoresc, pe cheltuiala partii interesate, iar atunci cand se considera vatamati in
drepturile ori interesele lor legitime, pot contesta actele de executare sau executarea
silita insasi, in termenele si conditiile prevazute de lege. Acest drept il au si alte
persoane care justifica un interes ocrotit de lege.

La cererea debitorului, executorul judecatoresc va aplica, in conditiile legi,
compensatia legala dintre creanta prevazuta in titlul a carui executare s-a cerut
impotriva sa si creanta la care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu.
Creditorul este obligat sa acorde executorului judecatoresc, la cererea
acestuia, sprijin efectiv pentru aducerea la indeplinire, in bune conditii, a executarii silite,
punandu-i la dispozitie si mijloacele necesare in acst scop. El este obligat sa avanseze
cheltuielile necesare indeplinirii actelor de executare, potrivit dispozitiilor luate de
executor.

Debitorul este obligat, sub sanctiunile prevazute la art. 188 alin. (2) Cod Proc.
Civila, sa declare, la cererea executorului, toate bunurile sale, mobile si imobile, inclusiv
cele aflate in proprietate comuna pe cote-parti sau in devalmasie, cu aratarea locului in
care se afla, precum si toate veniturile sale, curente sau periodice.
Debitorul al carui bunuri au fost deja sechestrate este tinut sa aduca la
cunostinta executorului care sechestreaza aceleasi bunuri existent sechestrului anterior
si identitatea origanului de executare care l-a aplicat, predand executorului o copie a
procesului-verbal de sechesturu.

Daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si celelalte titluri
executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel.
In cazurile prevazute de lege, precum si cand executorul judecatoresc
considera necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa
caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de
executare silita, fara a conditiona indeplinirea acestei obligatii de plata unor sume de
bani sau efectuoarea unei alte contraprestatii.
In acest scop, executorul se va adresa autoritatii competente pentru a asgura
concursul fortei publica, care va trebui sa ia masuri de urgenta pentru a se evita
tergiversarea sau impiedicarea executarii.

Agentii fortei publice nu pot refuza sa sprijine activitatea de executare silita sub
motiv ca exista impedimente, de orice natura, la executare, singurul raspunzator pentru
nesocotirtea acestora fiind executorul judecatoresc, in conditiile legii.
Datorita complexitatii muncii de executor judecatoresc aceasta profesie este
considerata una atat ingrat dar si nobila prin faptul ca este practic partea de final de al
unui litigiu fata de care dreptul castigat in instanta nu ar mai avea nicio valoare.

Leave a Comment