BIROU EXECUTOR JUDECATORESC IVA ANIȚAS MARIAN DAN


PESTE 20 ANI DE EXPERIENȚĂ

Executorul judecătoresc Iva-Anitaș Marian Dan a fost numit în funcție prin Ordin al Ministrului justiției în anul 1999. Începând cu luna mai 2001 își desfășoară activitatea în cadrul Biroului Individual Iva-Anițaș odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești.


COMPETENȚĂ TERITORIALĂ

Conform dispozițiilor legale, Birou Executor Iva Anitas Marian Dan este competent a-și desfășura activitățile specifice pe raza teritorială a circumscripției Curții de Apel Oradea, respectiv județul Satu Mare (Satu Mare, Negrești Oaș și Carei) și Bihor (Oradea, Marghita, Aleșd, Salonta și Beiuș).

SPECIALIZARE
Biroul executorului judecătoresc Iva-Anitaș Marian Dan este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită civilă, notificarea actelor, recuperarea pe cale amiabila și prin executare silită a creanțelor.

În conformitate cu prevederiile legii Legii 188/2000 (modificată), executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

• Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
• Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare;
• Comunicarea actelor de procedură;
• Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe;
• Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;
• Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
• Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit Codului de procedură civilă;
• Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz;
• Executări directe:
– Evacuări – încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
– Vizitarea minorului;
– Puneri în posesie, grantuiri, servituți, predări de bunuri etc.;
• Executări indirecte: urmărirea mobiliară a creanțelor și urmărirea imobiliară a creanțelor;
• Popriri;
• Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin;
• Constatarea unor situații de fapt și inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă);
• Procese verbale de ofertă reală;
• Confiscări;
• Consultații în legătură cu constituirea actelor execuționale;
• Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competență;